Szkoła Podstawowa w Irządzach

Szkoła Podstawowa w Irządzach

56-209 Jemielno

Irządze 27

Tel: (65) 544-62-87

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 90679
  • Do końca roku: 263 dni
  • Do wakacji: 74 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Irządzach

Irządze 27, 56-209 Jemielno

Telefon/fax: ( 0 65 ) - 544- 62 - 87

  

dolnośląska szkoła...

Jesteśmy jedną z 250 szkół, która w roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyła w projekcie

„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji"

realizowanym w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych

w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).
Jest on komplementarny z projektem systemowym "Dolnośląska e-Szkoła"

W ramach programu uczniowie uczestniczyli w zajęciach:

koła informatycznego ICT,

zajęciach wyrównawczych z matematyki,

koła matematyczno-przyrodniczego

W ramach programu powołana została także funkcja tutora,

polegająca na organizacji zajęć i planowania rozwoju uczniów.

Odbyły sie  3 wyjazdy do Multicentrum w Jaworze, gdzie uczniowie  brali udział

w zajęciach interaktywnych:   Multi Muzyka, Multi Sztuka i Logi Kid oraz 3 wycieczki edukacyjne.

Ważnym elementem "Dolnośląskiej szkoły..." jest mobilna pracownia przyrodnicza oraz tablica interaktywna, która wzbogaciła bazę dydaktyczną szkoły.

Pozwala na realizację programu nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych metod.

 

 

 z 

z 

 

 

 

 logo

 

 

 

 

 

MINIPORTAL SZKOŁY

Zajęcia w Jaworskim MultiCentrum

30 listopada 2011. Kolejne spotkanie z miastem Jawor.
Rynek z arkadami wyróżnia to miasto. Podobne mogliśmy podziwiać w czerwcu podczas wycieczki do Lubomierza. W centralnym punkcie rynku stoi ratusz. Pierwsze wzmianki o Jaworskim ratuszu pochodzą z 1373 roku. W ciągu wieku lat był wielokrotnie przebudowywany, modernizowany. Obecnie budował prezentuje styl neorenesansowy niderlandzki, który został mu nadany w latach 1895 - 1897. Średniowieczna 61-metrowa wieża u swojego szczytu prezentuje osiem posągów książąt i rycerzy umieszczonych tam w XIV wieku. budynku mieści się Kawiarnia "Ratuszowa", w której mieliśmy okazję gościć.
Kolejnym etapem wycieczki były zajęcia w MulitCentrum. Relacje z tych zajęć staraliśmy się ująć w poniższych obrazach. Zapraszamy.

Wycieczka Chełmy

16 czerwca 2011 uczestniczyliśmy w wycieczce zorganizowanej w ramach realizacji projektu "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji". Program wycieczki opierłl się na poznawaniu walorów przyrodniczych, kulturowych i historyczych terenu Dolnego Śląska , zwlaszcza PK Chełmy. Wycieczkę rozpoczęliśmy wizytą w Centurm Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu. tam uczestniczyliśmy w cielawych zajęciach praktyczntcy dotyczących takich zagadnień jak: gleba, powietrze i woda. Wykonywaliści mnówswo doświadczeń do czego otrzymaliśmy profezsionalny sprzęt naukowy. Zajęcia odbywały się na zewnątz oraz w laboratoiach. W tej placówcre naszą uwagę zwróciły także liczne zwiwrzęta zamieszkująse to miejsce. Dowiedzieliśmy się, że  przy CEEiK funkcjonyje szpital dla chorych zwierząt, w którym poszkodowane ptaki lub inne zwierzęta są leczone, a później wypuszczane na wolność. Dużym zainteresowaniem cieszył sie pacjent - bocian.

Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Kościele Pokoju w Jaworze, który urzeka swą architekturą. Następnnym punktem programu wycieczki była warownia Świny oraz zamek w Bolkowie. Obie budowle pamiętają czasy średniowiecza. pośród murów panuje niesamowita...

Wycieczka w Góry Stołowe

9-10 marca 2011 roku uczniowie naszej szkoły pod czujnym okiem dyżurnych opiekunów pani Barbary Dziwanowskiej i pana Tomasza Krysiaka uczestniczyli w wycieczce w Góry Stołowe. Wszystkim spragnionym emocji, pięknych widoków i atrakcji polecamy to miejsce.

MultiCentrum w Jaworze

W ramach realizacji projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" 4 marca 2011 uczniowie Zespołu Szkół w Irządzach gościli w MultiCentrum w Jaworze.

Wycieczka do Wrocławia

Dnia 4 lutego 2011 uczniowie Zespołu Szkół w Irządzach uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia w ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji". Wycieczka przebiegała pod hasłem „Nauki ścisłe - moja pasja".