Szkoła Podstawowa w Irządzach

Szkoła Podstawowa w Irządzach

56-209 Jemielno

Irządze 27

Tel: (65) 544-62-87

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 90651
  • Do końca roku: 263 dni
  • Do wakacji: 74 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Irządzach

Irządze 27, 56-209 Jemielno

Telefon/fax: ( 0 65 ) - 544- 62 - 87

  

indywidualizacja...

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską.

Jest to Projekt pod nazwą: "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Jemielno".

Projekt ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I - III szkoły podstawowej (również sześciolatkom) szeroką ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi. Takie działania pomogą wydatnie osiągnąć cele wynikające z wymagań nowej podstawy programowej, zakładającej indywidualizację procesu nauczania stosownie do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Zwiększy się również stopień i zakres wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach (np. poprzez stosowanie metody dramy, gier dydaktycznych czy inscenizacji). Dzięki projektowi poszerzy się dostępność i podniesie jakość wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w szczególności tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

                                         W Zespole Szkół w Irządzach realizowanych będzie 6 rodzajów zajęć:

  •  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - p. Jolanta Smolińska
  •  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych  - p. Małgorzata Kędziora
  •  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - p. Irena Marciniak
  •  Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - terapia zabawą - p. Małgorzata Kmiotek
  •  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z języka polskiego  - p. Jolanta Smolińska
  •  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki  - p. Małgorzata Kędziora