Szkoła Podstawowa w Irządzach

Szkoła Podstawowa w Irządzach

56-209 Jemielno

Irządze 27

Tel: (65) 544-62-87

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 90656
  • Do końca roku: 263 dni
  • Do wakacji: 74 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Irządzach

Irządze 27, 56-209 Jemielno

Telefon/fax: ( 0 65 ) - 544- 62 - 87

  

#szkoła pamięta

Akcja pod Arsenałem - kartka z kalendarza

26 marca 1943 - 78 lat tamu....

W październiku 1942 r. jednostki sabotażowo-dywersyjne polskiego podziemia (Związek Odwetu oraz „Wachlarz”) połączyły się w Kierownictwo Dywersji (Kedyw). Na czele nowoutworzonego pionu Armii Krajowej stanął płk Emil Fieldorf „Nil”, a sama jego struktura weszła w skład Kierownictwa Walki Konspiracyjnej przy Komendzie Głównej AK.

W wyniku porozumienia Kedywu z Główną Kwaterą Szarych Szeregów do działań dywersyjnych włączano coraz częściej członków organizacji harcerskich. Ich zaangażowanie w podziemie polegało przede wszystkim na zdobywaniu broni i środków pieniężnych na żołnierzach niemieckich, wykolejaniu transportów z zaopatrzeniem oraz niszczeniu magazynów. Harcerzom zdarzało się również brać udział w zamachach na wysokich funkcjonariuszy okupacyjnych władz niemieckich, którzy w szczególny sposób odpowiadali za eksterminację Polaków i Żydów.

Najbardziej spektakularną akcją przeprowadzoną przez Grupy Szturmowe Szarych Szeregów było odbicie więźniów przewożonych z siedziby Gestapo przy al. Szucha do więzienia na Pawiaku. Operacja miała miejsce 26 marca 1943 r. i była reakcją na wcześniejsze aresztowanie przez Niemców Jana Bytnara „Rudego” oraz Henryka Ostrowskiego...

Pojawienie się znaku Polski Walczącej na murach Warszawy - kartka z kalendarza

Podczas II wojny światowej obok działań zbrojnych trwała także walka propagandowa, mająca na celu zastraszenie lub ośmieszenie przeciwnika oraz podtrzymanie na duchu mieszkańców podbitych przez Niemców ziem. Bardzo popularną formą takiej walki było malowanie na murach rozmaitych napisów i znaków. W zachodniej Europie pojawiały się m.in. skróty WC (inicjały Winstona Churchilla) oraz RAF (Royal Air Force - Królewskie Siły Powietrzne, czyli brytyjskie lotnictwo wojskowe).

W okupowanej Polsce zajmowała się tym Organizacja Małego Sabotażu "Wawer". Najsłynniejszym znakiem malowanym na murach polskich miast był znak Polski Walczącej, składający się z dwóch liter: górnej P i dolnej W w kształcie kotwicy. Znak ten został zgłoszony na specjalny konkurs przez jeden z warszawskich oddziałów harcerek. Wygrał z 26 innymi projektami. Pierwszy raz został namalowany 20 marca 1942 r. Najbardziej znaną akcją związaną z tym symbolem było namalowanie go przez Jana Bytnara "Rudego" na pomniku Lotnika na placu Unii Lubelskiej. Uczniowie poznają tę postać dzięki książce Aleksandra Kamińskiego "Kamienie na szaniec". Znaki Polski Walczącej widniejące na murach dodawały otuchy Polakom w mrocznych chwilach hitlerowskiej okupacji, dawały im...

#szkoła pamięta Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Delegacja Szkoły Podstawowej w Irządzach: nauczycielka Aneta Skrzynecka i uczennica kl.7 Kinga Barda, uczestniczyła w symbolicznym upamiętnieniu Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Górze.
Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Górze, Tadeusz Tutkalik zorganizował na Cmentarzu Parafialnym złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy na nagrobku śp. Wiesławy Świętorzeckiej. Była ona członkiem konspiracyjnej organizacji niepodległościowej działającej tuż po II wojnie światowej w Górze.
Organizator zaprosił na uroczystość szkoły, które w poprzednich latach brały udział w konkursie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.  Uczniowie naszej szkoły brali udział we wszystkich edycjach konkursu i odnosili duże sukcesy. Zuzanna Biaduń i Jacek Kmiotek byli laureatami tego konkursu.

83. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Tadeusz Szczyrbak Prezes Rodziny Rodła - Wrocław zaprasza nauczycieli i uczniów do oglądania 7 marca 2021 o godz. 12.30 za pośrednictwem mediów społecznościowych multimedialnego wykładu spod Znaku Rodła pt. Kongres Berliński z 6 marca 1938 r. ukoronowaniem XV - letniej działalności Związku Polaków w Niemczech. Szczegółowa informacja w załączonym zaproszeniu. 

Zaproszenie: 83 LATA PRAWD POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA - ZAPROSZENIE 2021 - YouTube

TRANSMISJA ON - LINE na kanałach:

1. www.facebook/tadeusz.szczyrbak.39

2.. www.rodzinarodla.pl

3. you tube / MAS-MEDIATV

 

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Zapraszamy na koncert „Młodzi Niezłomnym”  (link)

https://www.youtube.com/watch?v=qOYQlsjb3P0&feature=youtu.be

 

W 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła Polskę spod okupacji niemieckiej zastępując ją jeszcze bardziej krwawą okupacją swoją własną – sowiecką. Polscy żołnierze nie mogli się z tym faktem pogodzić, więc rozpoczęli zbrojną działalność antykomunistyczną, aby odzyskać prawdziwą niepodległość Polski. Za tą działalność żołnierze byli łapani, przesłuchiwani, bici. Oskarżani przez władze komunistyczne o czyny bandyckie, kooperację z nazistami, skazywani w pokazowych procesach, nie mających nic wspólnego ze sprawiedliwością, na śmierć. Komunistyczne władze robiły wszystko aby zniekształcić pamięć o prawdziwych Polskich bohaterach. Oskarżenia formułowane pod adresem ludzi walczących z okupacją sowiecką, przez długi czas pokutowały wśród opinii publicznej czyniąc z prawdziwych patriotów „Żołnierzy Wyklętych”.

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r....

Dzień Polskiego Hymnu Narodowego - kartka z kalendarza

Hymn stworzony przez Józefa Wybickiego 1797 roku, Pierwotnie hymn nazywany Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech, towarzyszył następnie powstańcom listopadowym i stycznowym, śpiewano go w czasie I wojny światowej. Od 26 lutego 1926 roku „Mazurek Dąbrowskiego” stał się oficjalnym Polskim Hymnem. Tekst hymnu z czasem ulegał zmianie i obecnie nieco odbiega od oryginału, prezentujemy obie wersje:

 

Oficjalny:

 

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski…

 

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski…

 

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski…

 

Tekst według pisowni rękopisu Wybickiego

Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.

 

Jak Czarniecki...

POWSTANIE ARMII KRAJOWEJ - kartka z kalendarza

14 lutego 1942. Rozkaz Naczelnego Wodza, generała Władysława Sikorskiego, nie oznaczał jedynie przemianowania Związku Walki Zbrojnej, lecz powołanie Armii Krajowej - integralnej części Polskich Sił Zbrojnych. Połączyła ona szereg organizacji bojowych, w tym ZWZ. Pierwszym dowódcą AK został gen. Stefan Rowecki, jednocześnie Komendant Główny ZWZ. Osobowość przywódcza i pojednawcze nastawienie Roweckiego spowodowały, że negocjacje scaleniowe, m.in. z dowódcami Batalionów Chłopskich czy Narodowych Sił Zbrojnych, zakończyły się częściowym sukcesem.
Akcja scaleniowa trwała aż do wybuchu Powstania Warszawskiego, jednak nie udało się przeprowadzić jej w pełni. Poza strukturami AK pozostało około 50 tysięcy żołnierzy BCh i 70 tysięcy NSZ. Pomimo tego AK stanowiła najważniejszą i najsilniejszą organizację wojskową. Szacuje się, że w latach 1943-1944 w jej szeregach służyło prawie 400 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. Wzorowany na przedwojennych strukturach Wojska Polskiego sposób organizacji Armii Krajowej pozostał bez zmian. Obejmowała ona cały obszar II RP, dzieląc go na okręgi i obwody.

Zmarł ks. Jan Twardowski - kartka z kalendarza

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” – nie ma chyba osoby w Polsce, która nie kojarzyłaby tej frazy pochodzącej z wiersza ks. Jana Twardowskiego. Poezja warszawskiego duchownego, przepełniona odniesieniami do świata przyrody, zawsze bliska była ludziom i ich codziennym troskom.

Ksiądz poeta posiadał dar przedstawiania skomplikowanych problemów z zakresu teologii i filozofii w sposób prosty i przystępny. W tym właśnie, według krytyków literackich, tkwi sekret dotąd niesłabnącej popularności jego liryków.

Ksiądz Jan Twardowski porusza w swoich utworach tematy miłości, przyjaźni, bliskości, radości życia czy konieczności pogodzenia się z nieuchronną śmiercią. Jego wiersze szczególnie są związane z dzieciństwem, przepełnione radością i entuzjazmem. Ogromna część swojej pracy literackiej poświęcił najmłodszym. W jego lirykach jest wiele dobrego humoru i żartów, czego dowodem jest wyjątkowe wyróżnienie dla ks. Jana Twardowskiego, które otrzymał od dzieci – Order uśmiechu.