Szkoła Podstawowa w Irządzach

Szkoła Podstawowa w Irządzach

56-209 Jemielno

Irządze 27

Tel: (65) 544-62-87

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 90633
  • Do końca roku: 263 dni
  • Do wakacji: 74 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Irządzach

Irządze 27, 56-209 Jemielno

Telefon/fax: ( 0 65 ) - 544- 62 - 87

  

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Szkoła Podstawowa w Irządzach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.zsirzadze.szkolnastrona.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.zsirzadze.szkolnastrona.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych online. Zdecydowana większość informacji spełnia wymagania WCAG, a poprawki mogą dotyczyć niektórych skanów dokumentów oraz tekstu alternatywnego.

Deklarację sporządzono: 2021-03-12